wp9a42cd10.png
wp69cc8194.png

© 2017 - 2018  Serama speciaalclub

 

wp4f5ef178.png

Webmaster K.D.

wpd0cf7511.jpg
wp7f46e0dc.png
wp4fe2530c.png
wp03357171.png
wp634d0801.png
wpf8363a34.png
wpe0bc74e7.png
wpde847cb2.png

1. De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het doen voortbestaan en beschermen van de Serama.

    De fok van dit ras/deze rassen te stimuleren en de verspreiding daarvan te bevorderen.

2. Dit doel tracht zij te bereiken door:

Het houden van vergaderingen voor haar leden en belangstellenden;

Het op allerlei wijze verstrekken van informatie aan haar leden en belangstellenden;

Het propageren van de in lid 1 genoemde rassen op alle mogelijke manieren;

Het aansluiten bij overkoepelende organisaties, die het doel ondersteunen;

Samenwerken met verenigingen en instellingen, die eenzelfde doel hebben of mede nastreven.

Het adviseren van de (EU) standaardcommissie inzake gewenste wijzigingen van de standaardeisen.

Het houden van een- en meerdaagse shows, demonstraties en tafelkeuringen.

Het publiceren van clubberichten in de breedste zin van het woord.

Het (laten) opleiden van keurmeesters om de Serama te kunnen beoordelen bij (tafel)keuringen

Andere activiteiten die het doel kunnen bevorderen

3. De vereniging mag op bijkomende wijze economische activiteiten uitoefenen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen op voorwaarde dat eventuele voordelen of baten daarvan uitsluitend ten goede komen aan het doel van de vereniging.

 

 

 

KvK nummer: 853393692

 

               SNS bank:

NL23RBRB0851489966

                 E-Mail:

Seramaspeciaalclubnederland

             @outlook.com

            Secretariaat:

B.Nieuwenhuisweg 44

7831EJ Nieuw-Weerdinge

 

LIDMAATSCHAP: 2019

 

€15,00 Volwassen lid.

€ 7,50    Jeugd lid.

€ 7,50 1e extra gezins lid

 € 5,00 2e extra en daarop

             volgend gezins lid.

 

Eenmalige inschrijfkosten €5,00